Dijkversterking Centraal Holland

Het gebied Centraal Holland moet beter beschermd worden tegen een overstroming vanuit de rivieren de Neder-Rijn en Lek. Dit gebied omvat een groot deel van de Randstad. In dit economische hart van Nederland liggen steden als Utrecht, Gouda en Amsterdam en veel belangrijke voorzieningen. Er wonen en werken meer dan één miljoen mensen.

‘Regeren is vooruitzien’: we willen dit gebied óók op de lange termijn voldoende beschermen en de kans op overstroming zoveel mogelijk beperken.

De komende jaren moeten de dijken langs de Neder-Rijn en de Lek daarom verder worden versterkt. Behalve veiliger, willen we de dijk ook mooier maken. Dat doen we graag samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de dijk.

Dit project maakt deel uit van het landelijke programma voor veilige dijken, het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Nieuws

Om welk gebied gaat het?

Overstromingsgebied

Nieuwe normen voor veilige dijken

Vergeleken met 50 jaar geleden wonen en werken er veel meer mensen achter de Lekdijk. De schade die kan optreden bij een overstroming is daardoor veel groter. Daarom stellen we nu nog strengere eisen aan de veiligheid van de dijk.

Het klimaat verandert

Hoogwater lek

Het klimaat verandert. Daardoor stijgt de zeespiegel. In West-Europa leidt dit tot meer neerslag.